logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rådhuset

   Byggnader

radhus10

Rådhuset byggdes ursprungligen som stadshus och stod färdigt 1837. I huset var det inrett krog, matservering, spruthus och förvaringsrum för stadens räkenskaper. Högst upp låg Knutssalen, en stor festsal med ”entrefocerad orchestra och fem pelare”. Här hängde de speglar och ännu bevarade ljuskronor, som professorn vid konstakademin i Köpenhemn G. Fr. Hetsch hade ritat redan 1824. Stadens myndigheter blev så småningom trångbodda och en 1882 tillsatt kommitté för lösandet av lokalfrågan föreslog att stadshuset skulle rivas för att ersättas med ett nytt rådhus. Förslaget ansågs vara för dyrbart och i stället beslöts det, att stadshuset skulle byggas om till rådhus och inrättas för stadsfullmäktige, rådhusrätt, magistrat, polis verk och andra myndigheter. Detta skedde 1899—1900 efter ritningar av stadsarkitekten A.B. Jakobsson.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

Lunds rådhus genom tiderna

Övriga artiklar:
Striden om Rådhuset
Vattning räddar rådhuset

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 1 oktober, 2009 av Rune Källén