logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Konsthallen – Mårtenstorget 3

   Byggnader | Konst

san__014_Kottbesiktningsbyran_m_Svartbrodraklostret
san__014_Kottbesiktningsbyran_m_Svartbrodraklostret

1957 revs den stora köttbesiktningshallen och på dess plats byggdes en konsthall som ritades av arkitekt Klas Anselm. Klocktornet och muren från 1916 revs också 1957, och konsthallen lades i linje med de övriga byggnaderna vid torgets norra sida. Den byggdes i röd tegel och har en helt sluten fasad mot torget.

san__015_Konsthallen

Entrén till konsthallen är utbyggd framför muren och klädd med koppar. Krognoshuset har på detta sätt lämnats som en fristående byggnad på själva torget.

Källa: Bevarandeprogrammet Lunds kommun

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén