logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kristallen – bygget av Lunds nya förvaltningshus

   Byggnader

Kristallen1

Bygget av Kristallen, den nya förvaltningsbyggnaden vid järnvägen, pågår just nu – februari 2013 – för fullt.

I Lund lär det idag finnas förvaltningar på 32 olika adresser i kommunen. Och under många år har det talats om att skapa ett gemensamt förvaltningshus. Beslut om byggen kan ta sin tid i Lund – men efter en arkitekttävling, som avgjordes i januari 2010 togs första spadtaget i december 2011. Enligt planerna ska det vara klart 2014.

Det vinnande förslaget kom från den danske arkitekten Michael Christensen, han kallade det Fjädern. Men husets tomt ligger i kv. Kristallen, alldeles intill järnvägen och det namnet tycks ha fastnat.

Kristallen3

Enligt det vinnande förslaget kan huset byggas ut ”som en fjäder” i tre etapper mellan järnvägen och Bjerredsparken. Etapp ett innehåller 11 000 m2. Något beslut om att bygg etapp två (7 000 kvadrat) och tre (3 000 kvadrat) finns f.n. inte.

Kristallen, som får en fasad av glas, ska byggas miljösmart – i miljöklass guld, vilket är bäst. Huset förses med solceller och jordvärme.

Kristallen4

Det hus som byggs i den första etappen kommer att rymma fem förvaltningar – stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen, socialförvaltningen och serviceförvaltningen – och innehålla 500 kontorsplatser.

Kristallen5

 

Huset ska bli sju våningar högt. I bottenvåningen planeras reception, medborgarkontor och café. Och högst upp en intern restaurang.

Kristallen6

Man planerar ett nytt torg i anslutning till Kristallen och en ny gång- och cykelbana över järnvägsspåren blir det också.
Liksom cykelparkering och ett underjordiskt garage.

Kristallen7

Dyrt? Ja, hittills (januari 2012) har det blivit ca 50miljoner kronor mer än de beräknade 340 miljonerna. De ökade kostnaderna anses främst bero på glasfasadens kvalitet, problem med jordvärmen och allmänt ökade byggkostnader.

Kristallen8

 Vad händer med de förvaltningar, som inte får plats i Kristallen? Ja, det återstår att se.

Kristallen10

Kristallen ligger alldeles intill järnvägen. De som ha sina arbetsplatser mot spåren får nöjet att se tågen komma och gå.

Kristallen tåget

Kristallen räls
Foto: Anders Lundquist

I samband med att man började bygga stängdes vandrarhemmet Tåget.
Tåget låg på vad som återstod av den gamla Bjerredsbanan, alldeles i närheten av Kristallen.
De sista resterna av Lunds järnväg till havet har nu plockats bort.

Bildreportage: Anders Björck
Text: Ingrid André


Läs om Kristallen

  Senast uppdaterad 7 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 7 juli, 2019 av Ingrid André