logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tegnérmuseet

   Byggnader | Museer

tegnermuseet

Esaias Tegnér 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han bedrev även framgångsrika studier i Lund och erhöll en professur i grekiska 1812. Tolv år senare valdes han dock till biskop i Växjö och 1826 flyttade han och familjen från Lund.

Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér med familj i en korsvirkesgård på Stora Gråbrödersgatan. 40 år efter det att Tegnér lämnat Lund hotades gården av rivning, men räddades av Tegnérstiftelsen som köpte den. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och försökt återskapa Esaias Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen. Esaias Tegnér står staty på Tegnérplatsen söder om Akademiska Föreningen.

Texten hämtad från Tegnérmuseets hemsida
Läs mer om byggnaden och dess historia här.

tegnermuseet2

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén