logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

STF´s vandrarhem i Lund

   Byggnader | Föreningsliv

Apelskolan1

Apelskolan

Det första vandrarhemmet i Lund initierades av vandrarhemsnämnden, en kommunal nämnd. 1933 lyckades man inrätta Lunds första vandrarhem i Apelgatan. Den byggnad man kunde ta i anspråk byggdes 1900 av Lunds landsförsamling som Lilla Råby skola. Efter det att Lilla Råby inkorporerats med Lund blev skolhuset Allmän Högre Folkskola och senare omvandlades den till Kommunal Mellanskola. Och 1933 kom således skolhuset att tillfälligt fungera som vandrarhem. (Idag är det fortfarande skola, Apelskolan som hyser en Montessorigrundskola).

Rönströmska skolan

Ganska snart flyttade vandrarhemmet till nya skollokaler, nämligen till Rönströmska skolan i St. Södergatan 57. Rönströmska hade just blivit nerlagd och i väntan på ny användning kunde man hysa vandrarhemmet 1934 – 1936. Huset revs 1959.

Rosenvillan på Finngatan

Äntligen – 1936 lyckades man få till en mer permanent lösning. 1936 köpte man in Rosenvillan med adress Finngatan 14. Säljare var anatomiprofessorn Ivar Boman, huset var alltså Sten Bromans barndomshem. Vandrarhemmet invigdes 1936 under pompa och med många hedersgäster från turistföreningar i Sverige och Danmark. Vandrarhemsnämnden ombildades till den ideella ”Föreningen för S.T.F.s vandrarhem i Lund”.

Rosenvillan2

Vandrarhemsverksamheten i Rosenvillan tycks, enl. samtida tidningsartiklar, ha varit livlig och vandrarhemmet väl belagt. Under kriget användes den som flyktingförläggning. Efter kriget minskade besöksströmmen och verksamheten upphörde i praktiken ca 1960.

Rosenvillan såldes till staten 1972, som i sin tur lät Universitetet disponera den. 1974 flyttade Slaviska institutionen in och institutionen fanns kvar där till 2006. Nu huserar en kommunikationsbyrå i det vackra huset.

Inget vandrarhem på 30 år

Därefter var Lund i praktiken utan officiellt vandrarhem i ungefär 30 år.
Nu startade en långvarig diskussion om var man skulle kunna placera ett nytt vandrarhem i staden. Att ett sådant behövdes va alla eniga om. Men var? Bland hus som var på tal i diskussionen kan nämnas Linero gård, Gamla elverket, Skjutsstallarna, någonstans nere vid Höje å eller Gamla magasinet vid Kung Oskars bro.

Under tiden Gjordes ett antal försök att i praktiken lösa frågan utan att vänta på att kommunens skulle bestämma.
Här kan nämnas att La Strada, det gamla värdshuset uppe på Odarslövsvägen, var aktuellt under en period och att försök med vandrarhemsverksamhet gjordes i privat regi.
Hotell Sparta tillkom på 1970-talet, och det drevs (och drivs fortfarande) på somrarna på ett vandrarhemsliknande sätt, och ägarna motsatte sig därför att kommunen skulle inrätta ett nytt (konkurrerande) vandrarhem.

Tåget ute1
Foto: Anders Lundquist

Tåget
Under tiden diskuterades flera olika förslag till ”riktigt” vandrarhem. Kommunpolitikern Eric Rasmusson föreslog 1989 att man skulle skaffa en tågvagn och placera den utanför Södra station. Så småningom mognade tanken att man skulle kunna placera ett vagnset på gamla Bjärredsbanan, bakom järnvägsstationen. Problemet visade sig vara att SJ inte ville sälja några vagnar. Turligt nog gick SiSu Tåghem i Simrishamn i konkurs, varpå Lunds kommun kunde gå in och köpa vagnarna. Det tågset som sedan kunde placeras på de gamla spåren bestod av tre sovvagnar (med sammanlagt 108 bäddar i 36 kupéer), en hygienvagn, en cafévagn, en vagn för reception, torkrum och verkstad. Och slutligen en vagn för förråd. En vandrarhemsföreståndare och en tågvärd anställdes. Och den 25 maj 1989 invigdes det nya vandrarhemmet, som fick namnet Tåget.

Redan 1991 var Tåget det tredje största vandrarhemmet i Sverige, räknat i antalet gästnätter. Man hade turister på sommaren och bostadslösa studenter på vintern.

I mitten på 2000-talet började kommunen att utveckla planer för Sockerbruksområdet och Bjärredsparken. Där fick, skulle det visa sig, Tåget inte plats. Det blev definitivt klart att Tåget måste läggas ner, när man placerade det nya förvaltningshuset Kristallen i stort sett inpå Tåget.

Nu finns det alltså inget genuint vandrarhem i Lund. I Svenska Turistföreningens vandrarhemsförteckning för 2013 hänvisas till ett B&B-ställe.

Så nu har diskussionen om var man skulle kunna förlägga ett vandrarhem i Lund startat på nytt. Alternativen i den gamla debatten har tagits i bruk för andra ändamål. Just nu lär den gamla Magleskolan vara på tapeten. Förhoppningsvis ska det inte denna gång ta 30 år innan man kommer till beslut. Men vem vet, detta är Lund.

Text: Ingrid André Foto: Gunnar Menander

  Senast uppdaterad 3 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 26 februari, 2013 av Ingrid André