logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Studentkaserner i Lund

   Byggnader | Lunds historia | Studentliv

Locus_Peccatorum
Locus peccatorum

Studenter har bott i Lund alltsedan universitetet grundades 1668. Från början löstes bostadsfrågan helt enkelt att man inackorderades hos någon av professorerna. Den tidens professorsbostäder var rymliga och härbärgerade redan stora hushåll. Professorer och, inte minst, professorsänkor gjorde sig en extra förtjänst – det var inte ovanligt att man bodde två till fyra studenter i varje rum. Inackordering innebar vanligtvis både kost och logi. Och mot ett extra arvode kunde man också få privatundervisning.
Man hyrde också in sig hos släktingar och bekanta, med tiden utvidgades kretsen av hyresvärdar till borgerskapet och ” hantve­r­kare, inflyttade prästänkor och ogifta äldre damer”.

Vid 1800-talets mitt utvecklades det som kom att kallas studentkaserner, och som kan ses som föregångare till dagens studentbostäder.

Vad är en studentkasern? Enl. Ingemar Ingers (se nedan) ” Med studentkaserner avses i allmänhet sådana enskilda hus, där ett antal rum – från fyra á fem till dussinet eller mer – ligga samlade och av värden direkt uthyres till studenter.”

I Ingers inventering redovisas ett trettiotal studentkaserner. De fanns i allmänhet i tvåvåningshus på andra våningen eller uppe på vinden gärna samlade kring en gemensam korridor, eller i vissa fall i fastighetens gårdshus. Rummen var med dagens mått mätt mycket primitiva – i allmänhet en säng, en stol, ett litet bord, ett tvättställ och i bästa fall en liten hylla. Städning ingick i hyran och det fanns inga kokmöjligheter – att städa, laga mat, tvätta och laga trasiga kläder var inte sysslor som en (manlig) student förväntades syssla med. Rummen hölls i allmänhet varma av en kakelugn, kostnaden för ved kunde vara lika dryg som hyreskostnaden.

Titta på husen, flera av dem finns kvar!

De flesta av de hus som en gång hyste studentkaserner är nu rivna, men ganska många finns faktiskt kvar – fast studenterna har förstås flyttat ut för länge sedan.

Kulturens område finns idag två hus, som tidigare inhyste studentkaserner, nämligen Locus Peccatorum (Syndernas hus) och Locus Virtutum (Dygdernas hus)
Locus Peccatorum ligger i hörnet av S:t Annegatan/Adelgatan och är från tidigt 1700-tal. Här bodde på sin tid Per Henrik Ling. Idag är det kontor för Kulturens personal. Det lär finnas ett par intakta studentrum på vinden.
Namnet Syndernas hus har en tragisk förklaring. 1829 dödade nämligen en student en annan student i huset vid ett gräl om pengar. I stridens hetta slog den ene ihjäl sin kamrat. Mordet väckte en livlig debatt bland lundaborna som förfärades över studentlivet. Den skyldige dömdes till döden och avrättades på Lunds avrättningsplats 1830.

Dygdernas hus fick förstås sitt namn som motvikt till Syndernas hus. Även Locus Virtutum är nu kontor.

Här följer en lista på de hus, som fortfarande finns kvar:

Bantorget/Stora Fiskaregatan Egentligen hette den här kasernen inte någonting.
Brandmästare E.H. Nilsson inredde 1914 i sin fastighet Bantorget 3 sex rum för uthyrning till officerare vid Södra Skånska Infanteri­regementet. Regementet flyttades till Ystad och rummen hyrdes ut till studenter. Nilssons fastighet i kv. Fiskaren 1 löpte även längs Stora Fiskaregatan. Där inredde han på 1920-talet en vindsvåning med sju studentrum. Att bo hos brandmästaren ska ha varit så populärt att rummen aldrig behövde annonseras ut.

FyrisOstra_Martensgatan_10
Fyris

Fyris på Östra Mårtensgatan 10. Namnet lär bero på att där fanns fyra rum.

Svarvare Landgrens gård från 1855 finns i Lilla Algatan 5. I äldre tid fanns här fyra rum på övervåningen och två rum i gårdshuset. Enl. Ingers hyrde studenter rum här in på 1930-talet.

Tomegapsgat28
Lustiga huset, Mecka och Medina

Lustiga huset, Mecka och Medina var tre studentkaserner, som alla hade adresser i Tomegaps­gatan; numren är 28, 10 och 9. Mecka lär kasernen ha kallats, eftersom hyresvärden ”sades vara snål som en turk”. Medina låg mitt emot Mecka.

Lyckbersgska_gardenGronegat16
Lyckbergska gården

Lyckbergska gården med adress Grönegatan 16. Huset är från 1863. Längs Stålbrogatan lär det ha funnits sex studentrum. August Strindberg bodde 1899 under en period i ett av rummen.

Sankt_Petri_kyrkogat3
Lyktan

Lyktan (S:t Petri kyrkogata 3) – namnet lär komma av de tätt sittande fönstren – och Lövkojan (Sankt Petri kyrkogata 1) är två sammanbyggda 1700-tals korsvirkeshus. Och i hörnet av Winstrupsgatan/S:t Petri kyrkogata låg Glädjen, som sades vara ”illa anskriven för beboarnas tygellösa leverne”. Kvarteret heter fortfarande Glädjen.

Malmrosiska_Skomakaregat_4
Malmrosiska kasernen

Malmrosiska kasernen med adress Skomakaregatan 4 anses vara den största och mest kända studentkasernen. Här fanns hela tretton eller fjorton rum på andra och tredje våningen. Tillträde till studentrummen skedde i äldsta tid via en plattform på andra våningens höjd. Från den hängde en trätrappa ner på gatan. Vid slutet av 1800-talet byggdes ett trapptorn mot gården.
Det ska ha funnits studentrum kvar på tredje våningen så sent som 1950.

Riddarhuset_St.Sodergatan_21
Riddarhuset

Riddarhuset fick sitt tjusiga namn av att här ansågs adelns söner bo. Huset finns kvar på Stora Södergatan 21.


Stäket på Stora Södergatan 6 är sedan länge klassiska restauranglokaler. Men huset ingick på sin tid i en större gård från 1570-talet. Här fanns två dubletter och tre enkelrum på andra våningen.

Stenbergska_Sandgatan14
Stenbergska kasernen

Stenbergska kasernen, har adress Sandgatan 14. Huset är från tidigt 1800-tal och studentkasern var det under en tid vid 1800-talets mitt. I början av 1900-talet övertogs fastigheten av Sydsvenska Gymnastikinstitutet (mera känt som Lufthopperiet) och i gathuset inreddes studentrum för eleverna. Idag hittar man Café Sandkakan på denna adress.

Wickmanska_Bredgat_o_Paradisgat_2
Wickmanska gården

Wickmanska gården – det vackra korsvirkeshuset snett emot Petriplatsen. Huset är från 1788 och var länge en stor köpmansgård. Här fanns 4-5 studentrum mot Bredgatan.

På väg mot det nya

Aspegrenska_Sankt_Annegatan
Aspegrenska huset/AF

Aspegrenska huset på S:t Annegatan 1 byggdes 1840 och revs 1946. På 1800-talet fanns här rum för tretton studenter. Huset köptes av Akademiska Föreningen 1902. I stället för det rivna huset uppfördes 1947 på tomten ett ”provhus”, ritat av Hans Westman. Det var det första studenthuset i modern mening i Lund.
Alltifrån början har studenterna bott överallt i stan, som inackorderingar eller i studentkaserner spridda i centrum. När studentantalet ökade på 50-talet och gjorde bostadsfrågan akut valde både Akademiska Föreningen och nationerna och andra byggherrar att fortsätta att bygga insprängt och centralt bland den vanliga bebyggelsen. En stor del av de idag befintliga studenthusen byggdes huvudsakligen under 50- och 60-talen. Några separata studentbostadsområden blev det således aldrig i Lund, fast man kan förstås kanske räkna t.ex. 70-talets Sparta och Vildanden från 1966 och 1997 som sådana.

Text: Ingrid André

Läs mer:
Blom, K. Arne, Ett gammalt mord. (ingår i Skumraskbravader. Föreningen Gamla Lunds årsbok 1973). Om mordet i Locus Peccatorum.

Bott i Lund. Från vindskupa och logement till lägenhet. Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok 2010. 
En intressant och faktaspäckad sammanställning av hur studenter bodde och levde förr . Dessutom innehåller boken också en bred framställning av senare tiders byggande av studentbostäder i Lund.

Ingers, Ingemar, Studentkaserner i Lund. Föreningen Gamla Lunds årsbok 1950.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 27 mars, 2011 av Rune Källén