logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund C

   Byggnader | Transport

RK_stationshuset

Banan Malmö–Lund invigdes den 1 december 1856 men stationshuset stod klart först i februari 1858. Det var då Lunds nästa domkyrkan största byggnad. På spårsidan fanns de första decennierna en banhall så resenärerna kunde stiga av och gå under tak. På andra våningen bodde stinsen och där fanns även stadens telegrafstation. Vem som ritade huset är obekant.

När Lund 1875 fick sin andra järnväg revs banhallen och stationshuset tillbyggdes med två flyglar. År 1900 blev banan till Malmö dubbelspårig. Bangården hade redan utvidgats i flera omgångar men nu skedde det igen och växlarna lades nu om från två ställverkstorn. Båda tornen är idag rivna, liksom lokstallet från 1875.

Jarnvagsstationen1920tal
Stationshuset på 1920-talet. Foto: Per Bagge.

År 1911 uppfördes en träbyggnad åt norr som bland annat innehöll en perrongspärr, men den stora ombyggnaden skedde på 1920-talet sen man gett upp planerna på att flytta hela bangården västerut. Gångtunneln med sina uppgångar mot de nya plattformarna och sin entrébyggnad mot Bangatan tillkom.

I slutet av 1950-talet byggdes tågexpeditionen längst i norr. Den blev obehövlig sedan när all trafik började styras från Malmö och inrymmer nu en servering.

Invändigt har ombyggnaderna varit många genom åren. Det fanns skilda väntsalar för olika klasser och hanteringen av resgods krävde stort utrymme.

Lund blev tidigt en av Sveriges största stationer mätt i antal resenärer. Trafiken har ökat starkt under senare år och föranlett ombyggnader. I slutet av 1990-talet kom gångbron, 2009 breddades plattformarna.

Text: Gunnar Sandin

Att läsa:
Sanderberg, Martin, Stationshuset Lund C, 1967 Sandin, Gunnar, Kring Lund C, 1999.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén