logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bülowska huset

   Byggnader

ARK_bulowskahuset

År 1854—1856 uppförde murarmästaren Hans Eklund i hörnet östra Mårtensgatan/Mårtenstorget ett tvåvåningshus med klassicerande putsfasad och tornpåbyggnader i hörnen.

1876 hade Christian Bülow övertagit huset och härifrån utgav han och så småningom sonen Waldemar, Folkets tidning. Även Eggertska flickskolan har haft sina lokaler här. Huset övertogs så småningom av Epa som där julen 1931 öppnade Lunds första varuhus innan man 1957 flyttade till sina nuvarande lokaler vid Stora Södergatan.

Kvarteret Brunius 1900-talshistoria präglas framförallt av Domus expansion. Domus föregångare Kooperativa föreningen Fenix u. p. a. öppnade 1907 en liten livsmedelsbutik vid Mårtenstorget. 1925 hade verksamheten växt såpass att man kunde ta över granntomten och 1926 hade man genom om- och tillbyggnader av befintliga hus fått det hus som ännu kvarstår vid Mårtenstorget. 1960 övertog man också Epas gamla lokaler i den Bülowska fastigheten. Sedan kom tillbyggnaderna slag i slag.

Vid Laboratoriegatan färdigställdes 1969 en byggnad för godsmottagning och kontor som sammanbands med de gamla lokalerna vid Mårtenstorget genom en stor butikshall tvärs igenom hela kvarteret. På taket anlades en parkeringsplats. Tre år senare revs den Biilowska fastigheten och den nya restaurangdelen tillkom. Samtidigt uppfördes ytterligare en byggnad för godsmottagning vid Laboratoriegatan och butikshallen utökas ytterligare. Idag är kvarterets inre en miljö präglad av asfalt och betong.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 29 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén