logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tornbladinstitutet

   Byggnader | Universitet

RK_embryologen

Embryologiska institutionen

Ovanför entrén till den mindre av institutionsbyggnaderna på Biskopsgatan 7 står det ”Tornbladinstitutet”. Detta är uppkallat efter Hjalmar Tornblad. Han var ursprungligen skåning och tog studenten i Helsingborg. Tornblad tänkte läsa medicin men kunde inte finansiera sina studier utan läste istället botanik i Lund för att senare först bli tidningsman och sedan lärare vid Göteborgs Handelsskola. Slutligen ägnade han sig åt affärer och blev hotellägare.

Vid en middag i Stockholm 1929 blev Hjalmar Tornblad bekant med den framstående embryologen Ivar Broman från Lund. Broman berättade för Tornblad om sin unika samling av foster och hur han ville utöka samlingen genom en forskningsresa till Afrika. Tornblad blev intresserad, reste ner till Lund, och redan 6 veckor senare var beslutet fattat att de två herrarna skulle göra en studieresa till Afrika för att samla material – Tornblad tänkte sig samla växter för att komplettera en samling i Lund som professor Fries en gång samlat in från Mount Kenya.

När Ivar Broman skulle pensioneras i september 1933 fruktade han att hans fostersamling skulle skingras. Tornblad erbjöd sig då att bekosta en förvaring av Bromans samlingar – ett erbjudande som växte till att bekosta ett institut. Så kom genom en donation Embryologiska institutionen att skapas i detta hus och få namnet Tornbladinstitutet.

Bromans samlingar finns fortfarande kvar vid institutet, dels sannolikt världens största samling av seriesnittade foster av olika slags ryggradsdjur, dels en samling av osnittade hela foster, förvarade i sprit.

Tornbladinstitutets historia.

  Senast uppdaterad 30 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén