logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds nation- Agardhsgatan 1

   Byggnader | Studentliv

BVlundsnation1

Studentbostadshus i fyra, fem och sex våningar, uppfört i betong och tegel med fasader i rött tegel murat i mönster med flatsidan utåt. Byggnaden på tomt 35 i hörnet Agardhsgatan/Stora Tomegatan uppfördes 1957 och består utmed Agardhsgatan av två byggnadskroppar, den ena i gatulinjen och den andra något indragen. Den indragna delen har sex våningar medan byggnaden i gatulinjen har fem med terrass på taket. En stor indragen entré i gatulinjen har namnet ”Lunds nation” i en betongplatta över dörren och i väggen ovanför trappan finns en platta med namnen på byggnaden donatorer. Vinkeln utmed Stora Tomegatan har fyra våningar, men den fjärde är indragen med terrass framför.

BVlundsnation2

Huset är inrett med korridorer med sex, respektive tio enkelrum med gemensamt kök och dusch, varje rum har egen toalett. Flygeln utmed Stora Tomegatan har tvårumslägenheter med kokvrå. 1966 gjordes en tillbyggnad utmed Stora Tomegatan på tomt nr 39. Den nya byggnaden ritades av samma arkitekt och fick samma exteriör som den äldre delen. Gatufasad i tre våningar med en indragen fjärde våning  med takterrass framför. Fasadens beklädnad är densamma men entrén åt Stora Tomegatan är en enkel dörr i fasaden. Den nya delen är också inredd med enkelrum och några få lägenheter.

En öppen portgång genom den indragna byggnadskroppen mot Agardhsgatan leder in till gården, vars södra del är asfalterad och används som p-plats medan den norra är gräsbevuxen. Ingången till gillestugan i det nya husets källarvåning finns på gårdssidan.

Lunds nations historia börjar redan under 1600-talet.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén