logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hemgården – professorshemmet som blev allaktivitetshus

   Byggnader

Hemgården

Vad är en hemgård?
Lunds Ungdoms- och Hemgård, mer känt som Hemgården, är ett partipolitiskt och religiöst obundet föreningsdrivet allaktivitetshus för alla åldrar.
Hemgårdarna kan ses som föregångare till dagens fritids- och ungdomsgårdar. Grunden till hemgårdarna lades i1890-talets London, där man skapade s.k. settlement houses i städernas utanförskapsområden. Husen skulle vara medborgardrivna platser för människor i alla åldrar med fokus på delaktivitet, demokrati och lärande.
Till Sverige kom idén via Natanael Beskow, som besökte London 1899. Verksamheten i Lund startade 1942 och har sedan 1960 bedrivits i huset på Kiliansgatan 11.
På Hemgården finns bland annat aktiviteter som café, biljard, sällskapsspel, pingis, fotolabb, inspelningsstudios, replokaler och mycket mer. De flesta aktiviteterna och verksamheten på Hemgården är gratis. 
Hemgården är självstyrande och helt föreningsdrivet.

Hemgården och Kiliansgården
Hemgården byggdes 1775 som bostadshus på en stor tomt som omfattade hela den östra delen av kvarteret. Byggherre är troligen filosofiprofessorn Johan Nelander som vi med säkerhet vet var ägare till fastigheten 1783. Senare ägare till tomten har varit professorerna Matthaeus Fremling och Peter Dahl, prosten Cedergren, byggmästare Esscher, borgmästare Möller, fru Emma Charpentier och AB Lunds mejeri, innan Lunds stad blev dess ägare 1949.

På fastigheten finns idag två byggnader, en stor mitt på tomten och en liten i hörnet av Kiliansgatan och Magle Stora Kyrkogata. Den stora byggnaden har en våning med valmat sadeltak och frontespiser på båda fasaderna. Den är uppförd av ekekorsvirke med bränd sten och har sockel av natursten med en del stenar från medeltida kyrkor. I båda entréerna finns nytillverkade, grönmålade pardörrar i gustaviansk stil. Vid östgaveln finns putsade gulmålade flyglar i en våning mot söder och norr.

Tomtens lilla hus är ursprungligen byggt som uthus till det stora. 1956 renoverades det och inreddes för en konsthantverksbutik, vilken fortfarande finns kvar och har namnet Kiliansgården.

Det stora huset har en stor tomt som omfattade hela den östra delen av kvarteret Sankt Mikael och hela kvarteret Sigrid.

1865, när huset ägdes av byggmästare Esscher, gjordes en omfattande renovering. Troligen har vid detta tillfälle fönsterna gjorts större, ty man har iakttagit att korsvirket just där har flyttats nedåt. 1903 lät fru Charpentier göra en tillbyggnad vid östra gaveln och en utbyggd förstuga framför huvudentrén.

När Lunds stad blev ägare till huset 1949 var hela huset putsat. Taket var klätt med skiffer mot söder och papp mot norr. En omfattande renovering gjordes 1960, då man i möjligaste mån återställde husets ursprungliga utseende.

Namnet Kilian?
Enligt Bengt Pamps bok om ortnamnen i Lund hade gatans namn ursprungligen med ordet kille (källa) att göra. Se mer om Kiliansgatan i avdelningen Gatunamnen inom vallarna.

Läs mer
Lunds stadskärna: bevaringsprogram Krafts rote. 1983
Pamp, Bengt, Från Gödelöv till Östen Undéns gata. (Gamla Lund årsbok). 1998.

  Senast uppdaterad 31 december, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 31 december, 2022 av Ingrid André