logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skånska Brand

   Byggnader

skanskabrand

Det s k Skånska Brand-huset vid Tegérsplatsen uppfördes 1906 för Skånska Brandförsäkrings- inrättningen. Denna hade grundats 1828 med inriktning främst på fastigheter i skånska städer.

Skånska Brand bedrev sin i byggnaden fram till 1983. När företaget då flyttade sitt huvudkontor till ett större hus såldes byggnaderna till kyrkliga samfälligheten men disponerades efter det av en del kommunala förvaltningar. Idag finns här Internationella miljöinstitutet.

Intenationella_miljinst

Arkitekt för Skånska Brand-huset var Fredrik Sundbärg. Fasaden är pampig och rikt utsmyckad. Runt hörnet, på Stora Algatan 7, byggdes 1904 en fastighet med Oskar Emil Hägg som arkitekt och två år senare byggdes de två huset samman.

Läs mer om Skånska Brand-huset och dess historia här.

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén