logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wahlgrenska gården

   Byggnader

BV_Lsoderg02

Magasinslängan med adress Lilla Södergatan 6 är idag ombyggd till bostäder och är den enda byggnaden som återstår av en stor kringbyggd korsvirkesgård som låg här på 1800-talet. Gården ägdes av en familj Wahlgren som också bedrev en garverirörelse här.

Denna byggnad lär vara byggd 1801 och inrymde stamp, barkhus, stall, foderlada, loge och sädesgolv samt torkvindar för skinn.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 november, 2010 av Rune Källén