logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Biskopsgatan 2, Sandgatan 16 – Thomanders

   Byggnader

BVthomanders1

Thomanderska studenthemmet

Envåningshus i rött tegel med lister, fönsteromfattningar och rusticerande hörnkedjor i grå puts. Volutgavlar och tre takkupor som är krönta med snäckornament och tureller. Sitt nuvarande utseende i holländsk nyrenässansstil fick huset vid en ombyggnad 1895 efter ritningar av Henrik Sjöström. Då byttes också takteglet ut mot skiffer och en dörr mot gatan sattes igen. Gårdsfasaden är slätputsad och har en mindre tillbyggnad från 1935 då också centralvärme och rinnande vatten drogs in i huset.

Huset uppfördes av professorn i juridik Chr. Naumann. Det innehöll då kök och tio rum, varav två på vinden. Det hade då en påkostad inredning. Sex rum hade dekorerade tak med förgyllda lister. Av dörrarna var nio stycken s.k. ”döbattang”. Ingången var från Sandgatan och såväl ytterdörrarna som dörrarna till tamburen hade glasfönster. Alla rummen hade vita kakelugnar av ”porcellaine”, en av dem med ”calorifér”, en slags anordning för uppvärmning av varmluft.

Huset köptes 1893 av godsägaren Gottfrid Warholm. Efter det att han låtit bygga om det och där inrättat ett studenthem uppkallat efter hans svärfar biskop J. H. Thomander, skänkte han det till universitetet.

Gårdshusen längs Biskopsgatan uppfördes samtidigt som gathuset och inrymde ursprungligen bl.a. brygghus och avträden. Vid ombyggnaden 1895 inrymdes där stall, avträden och en lägenhet åt gårdssidan.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén