logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skandiabiografen

   Byggnader | Film

BV_bankg2_01
BV_bankg2_01

Huset i det sydvästra hörnet av Mårtenstorget är byggt 1916. Byggherre var Nathalia Nilsson, arkitekt August W. Lindvall

Trevåning i hörnhus med mansardvåning och flera frontespiser samt burspråk. Fasaden är utförd i ett mörkrött, hårdbränt tegel som ger byggnaden en sluten och monumental  karaktär.  Bottenvåningens skyltfönster är spetsbågiga, de övre våningarna har fönster med småspröjsad överdel. I trapphus och lägenheter är ursprunglig inredning delvis bevarad.

Skandiabiografen

Skandiabiografen

Biografteatern Skandia invigdes 1919. Frånsett vissa mindre omändringar är inredningen från denna tid intakt. Foajén är utförd i en närmast klassicerande stil med brunmålade, fältindelade väggar med rankornamem. Biografen byggdes med plats för drygt 450 åskådare.

Ett mäktigt tunnvalv av armerad betong spänner över den stora salongen. Sidopassagerna är utformade som arkader med joniska pelare. Taket är indelat i fält med strålformigt spänd väv i kassetterna. I övrigt är väggar och tak rikt bemålade i orientaliskt influerad stil med påfåglar och stiliserade ornament i blågrått, blått, mörkrött, gult och gulbrunt.

Biografens huvudentré fick sin utformning 1942.

Filmstaden i Lund invigdes den 10 december 1993 och är Lunds största biograf med 7 olika biosalonger.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 november, 2010 av Rune Källén