logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundagårdshuset

   Byggnader

Kungshus_1

Lundagårdshuset, även kallat Kungshuset, byggdes 1578-1584 på uppdrag av den danske kungen Fredrik II.

Arkitekt var Diiriik Byggmästare. Huset som uppfördes som bostad för kungen och hans länsman Björn Kaas, byggdes i två våningar med en entré i tornet mot domkyrkan. Under kriget (1643-1645) blev huset illa skadat och såldes 1660 till biskop Peder Winstrup.

Universitetet övertog huset 1688 och iståndsatte det som akademibyggnad. År 1732 byggde akademitimmermannen Per Nilsson tornets märkliga trappa av ek. Senare vitmålades huset och täcktes med ett så kallat mansardtak ritat av arkitekt Carl Hårleman. Vid mitten av 1700-talet påbyggdes tornet och blev observatorium. 1837-39 fick huset en tredje våning och en ny sandstensportal, allt efter ritningar av arkitekt Axel Nyström. Ingången till Carolinasalen, nu bibliotek, smyckades med äldre stenfragment, troligen från domkyrkan. Universitets bibliotek och museum fanns kvar här till 1917, då huset åter blev institutionsbyggnad, idag för filosofiska

kungshus_2

Läs mer om Lundagårdshuset och dess historia här.
Bredvid Lundagårdshuset låg under 1800-talet huset som kallades Kuggis. Läs mer här.
Andra artiklar: Kungshuset i Lundagård

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén