logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

UB och Helgonabacken

   Byggnader | Torg och platser

ub

Universitetsbiblioteket – UB

På Helgonabacken reser sig Universitetsbibliotekets mäktiga byggnad, i dagligt tal oftast endast kallat för UB.

Universitetsbiblioteket har genom decennierna på många sätt varit hjärtat i Lunds universitet. Många generationer studenter och forskare har passerat där. l äldre tid kunde forskarna till och med ha egna forskarplatser – för somliga blev det decennier vid det egna bordet på UB. Numera är verksamheten starkt digitaliserad och den som söker en bok kan via Internet nå bibliotek på andra sidan jordklotet. Men böckerna måste fortfarande lånas och läsas.

UB stod färdigt 1907, men snabbt växande lokalbehov har medfört tillbyggnader på norra sidan – 1936, 1957 och senast på 1990-talet. Ursprungsarkitekt var Alfred Hellerström.

Helgonabacken

Universitetsbiblioteket ligger på en markant förhöjning som visserligen villats bort i den moderna bebyggelsebilden men tydligt känns i benen om man cyklar Sandgatan upp. Den kallas Helgonabacken och bakom det namnet finns det medeltid. På platsen låg en gång Lunds första kloster, Allhelgonaklostret, som invigdes redan under 1070-talet. Det var ett benediktinkloster och dess byggnader stod kvar ännu då slaget vid Lund ägde rum 1676. Kyrkan var dock vid det laget en ruin. l slutet av 1600-talet sprängdes resterna av klostret.

På gräsmattan bakom Universitetsbiblioteket ligger ännu en del murrester efter klostret. Klostrets utseende är känt tack vare Erik Dahlbergs teckningar från slaget. Det var i ruinerna efter klostret som Danmarks högsta runsten återfanns 1690. Numera står den inne på UB. Runskriften lyder i översättning: ”Torgisl, son av Esge Björnsen, reste dessa stenar efter sina båda bröder Olof och Ottar, goda landsmän.”

Andra artiklar:
Glömda bibliotek och bokskatter spåras på UB
Helgonabackens dammar del av medeltida storbygge
Tillbyggnad av UB ger nya ledtrådar om Allhelgonaklostret
Nya rön om S:t Olofs kyrka och kyrkogård
Helgonabrunnen

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén