logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsbiblioteket

   Bibliotek | Byggnader

biblioteket
biblioteket

Biblioteksbyggnaden vid Petri kyrkogata är ett glashus, så att grönskan från den gamla parken bakom biblioteket blir en integrerad del i biblioteksmiljön. Huset stod färdigt 1970 och arkitekt var dansken Flemming Lassen, som också ritat flera bibliotek i Danmark. Bygg- och inredningskostnaderna stannade vid 10 miljoner kronor, och det nybyggda stadsbiblioteket disponerade då ca 5500 m2 och därtill kom ca 1000 m2 för stadsarkivet i bibliotekets källare. Till biblioteket hörde också en cafeteria, en hörsal för programverksamhet och studiecirkel­rum för mindre grupper. Den gamla parken, Löwegrenska trädgården, har anor från 1700-talet. Sitt nuvarande namn har parken fått efter professor M.K. Löwegren, som ägde den vid 1800-talets slut.

Hörsalen disponeras numera av Månteatern och stadsarkivet har flyttat till Arkivcentrum på Gastelyckan.

Lunds stadsbibliotek grundades 1864 och hade sina första lokaler i en vrå i pastorsexpeditionen som på den tiden låg vid Krafts torg, på den plats där idag Domkapitelhuset ligger.År 1870 flyttades biblioteket till Södra skolan (nuvarande Vårfruskolan), där det stannade kvar till år 1900. Då fick biblioteket möjlighet att flytta till Ugglan, det nybyggda församlingshemmet vid Södra Esplanaden. 1928 fick stadsbiblioteket, som nu kommunaliserats, lokaler i stadshuset, mitt emot domkyrkan. Här blev det kvar ända till flytten till de nya lokalerna 1970.

Läs om bibliotekets historia här.
Andra artiklar:
När Stadsbiblioteket skulle byggas – en lundensisk långbänk.

 

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Ingrid André