logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kristallen klar

   Byggnader

Kristallen

— Miljö, miljö, miljö, upprepar Lunds kommuns tekniske direktör Håkan Lockby när han ger Kulturportalen en rundvisning i nya kommunhuset Kristallen väster om stationen intill Vävaregatan.

Kristallen heter huset eftersom det ligger i kvarteret Kristallen. Något av en kristall är det med mycket glas och grönt skimmer.

Under våren 2014 har 500 av kommunens anställda fått sina arbetsplatser i det nya huset. Det är det öppna kontorslandskapets idé som gäller. Ingen har eget arbetsrum. Men det är gott om små ”tysta rum” och möteslokaler när det ska pratas enskilt.

— Hittills fungerar det bra, ljudisoleringen är god liksom inomhusklimatet, säger Lockby.

In i huset har stora delar av socialförvaltningen flyttat liksom stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen med gatukontor, parkkontor samt mark och exploateringskontoret. Miljöförvaltningen är på plats och serviceförvaltningen (utom Markentreprenad).

Solpaneler och Sundsutsikt

352 miljoner kostade det att bygga och inreda 11 000 kvadratmeter. En andra och kanske en tredje etapp kan byggas men inga beslut är fattade.

Kommunhusets officiella adress är Brotorget 1. Torget framför byggnaden ser ännu lite ödsligt ut men ska bli grönare och få konstnärlig utsmyckning. Från torget går en ramp upp till en ny bro över järnvägsspåren. Den blir klar för gående och cyklande under sommaren 2014. Framöver ska bron ansluta till Spolegatan vid Fredsgatan.

På sjunde våningen i Kristallen finns de anställdas lunchrestaurang med utsikt över stora delar av Lund. Clemenstorget från ovan, spårområdet och siluetten av Danmark kan de anställda njuta när det äter lunch. Varma dagar kan de gå ut på ett soldäck med ängsgräs och blåklockor, allt för miljön skull. Solpaneler finns på taket och 40 borrhål förser huset med geotermi för värme och kyla.

Säkerhetstänk

Säkerhetstänkandet gör att kommunhuset inte är helt öppet för allmänheten. I bottenplanet finns en reception och servicekontor för enklare ärendet. Den som vill besöka en tjänsteman måste mötas och följas upp.

Kristallens arkitekt är Christensen & Co Arkitekter. Åsa Haremst, White arkitekter svarar för inredningen och Liam Gillic för den konstnärliga utsmyckningen.

Text: Ingrid Nathell foto: Claes Wahlöö

Se också reportage om bygget av Kristallen.

  Senast uppdaterad 7 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 juni, 2014 av Ingrid André