logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stäket – Fru Görvels gård

   Byggnader | Lunds historia

KUM_staket01

Vid Stora Södergatan nära korsningen med Västra Mårtensgatan ligger restaurangen Stäket med sina trappgavlar. Söder om krogen står ytterligare ett hus från renässansen.

Båda bostadshusen byggdes på 1570-talet av den berömda Görvel Fadersdotter Sparre (cirka 1509-1605) som var en av Danmarks rikaste kvinnor med vidsträckta jordagods. Den tomt husen byggdes på var mycket stor och sträckte sig från Stora Södergatan i öster till Grönegatan i väster. Bägge husen var försedda med trappgavlar som smyckades av blinderingar. På tomten anlades en stor damm för uppfödning av karp med släntade timrade sidor. Den har daterats till 1573/74. På tomten fanns också brunnar och olika uthus samt med stor sannolikhet en trädgård – en så kallad apelgård. Det var fråga om en ren högreståndsmiljö. Fru Görvels gravsten kan beskådas i Domkyrkans krypta.

Stäket är ett sent namn på den norra byggnaden. Det kommer sig av att gården vid 1800-talets början ägdes av köpmannen J. M. Stack. Byggnaden restaurerades 1955-57. Det södra tegelhuset har inte restaurerats.

Läs mer om Görvel Fadersdotter

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén