logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Apoteket Svanen

   Butiker | Byggnader | Lunds historia

apoteket_svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet. 

Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898 – 99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis fick stå kvar och sammanfogades med det nya.


Apoteket Svanen hösten 2019 Foto: Kristoffer Lindblad
Klicka på bilderna för att förstora!


Byggnaden i dess nya gestalt kombinerar flera skilda stilinfluenser från tiden kring sekelskiftet. Det brutna hörnet är försett med ett utbyggt, nästan burspråksliknande fönsterparti, krönt av en stor takkupa. En framspringande portal med trappgavelförsedd frontespis ligger vid Klostergatan, på platsen för den tidigare porten. I bottenvåningen betonas den konstruktiva uppbyggnaden ge- nom de gjutjärnskolonner och överliggare i form av synliga järnbalkar som inramar fönstren. Fasaden har partier utförda i sgraffito, utförd av Antonio Bellio. 

Mot Kyrkogatan pryds fasaden av ett par rikt sirade lyktor i järnsmide samt av den förgyllda svanskulptur som är apotekets symbol. Apoteksentréns sandstensportal tillkom 1922, ritad av Theodor Wåhlin. Taket är täckt med engelsk skiffer.


Våren 2019 fattades beslut om att apoteket skulle läggas ner på grund av dålig lönsamhet och bristfällig arbetsmiljö. Efter massiva protester från lundaborna och från kommunledningen upphävdes beslutet. I maj 2020 kom beslut från ägaren att Svanen ska finnas kvar som apotek och renoveras.

Källa: Svartvita foton och text Bevarandeprogammet Lunds kommun

Läs mer
Svanens cykelställ
Svanens vildflöjel
Nordholm, Uno, Apoteket Svanen 1627 – 1977 (pdf)


  Senast uppdaterad 6 juni, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 9 december, 2019 av Kristoffer Lindblad