logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kalmar Nation

   Byggnader | Studentliv

BV_kalmarnation

Kalmar Nation äger två studentbostads-fastigheter. Den ena är Kalmargården på Biskopsgatan 12, där nationens expedition och samlingslokaler är inrymda samt korridorboende. Huset uppfördes 1952 efter ritningar av Hans Westman.

Den andra fastigheten, Kalmar västra med adress Måsvägen 7, har 40 korridorrum och 12 lägenheter.

Med sina 310 år på nacken har Kalmar nation en diger historia. Den allra första fasta tidpunkten för nationens existens är den 29:e februari 1696 och det är från Konsistoriets (nuvarande universitetsstyrelsen) protokoll där ”Calmarienses, Junekopienses och de från Visingsö” skulle bilda en nation. Möjligtvis tillhörde kalmariterna ursprungligen Smålands nation men skulle nu få stå på egna ben.

Det är dock ovisst om Kalmar nation fungerat som en självständig nation under hela 1700-talets första hälft. Antagligen har den ibland verkat tillsammans med andra nationer. Något man vet säkert är att 1767 gick Kalmar nation samman med Östgöta och Västgöta nation och bildade Götiska nationen. Detta för att de små nationerna i Lund vid denna tid hade mycket få inskrivna. 1817 blev dock Kalmar nation en självständig nation igen och till inspektor valdes Jonas Albin Engeström.

  Senast uppdaterad 27 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén