logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spyken

   Byggnader | Skolor

KUM_spyken02

Spyken ligger vid Österport mitt i dagens Lund och är en skola med traditioner sedan 1800-talet, men samtidigt en modern gymnasieskola med Byggprogrammet (BP), Estetiska programmet (ES), Naturvetenskaps- programmet (NV) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP).

Spyken grundlades 1848 som Realskolan i Lund. 1869 bytte skolan namn till Lunds privata elementarskola, men kallades i folkmun ofta för Lunds Privata eller just Spyken.

Ursprungligen låg Privata Elementarskolan vid Vårfrugatan där Botulfsplatsen nu ligger.

1898 fick skolan en ny rektor vid namn Johannes Strömberg. Under hans tid fick skolan större lokaler genom en nybyggnad (A-huset). År 1968 kommunaliserades skolan och bytte samtidigt namn till Strömbergskolan efter rektor Strömberg. 1971 blev Spyken en gymnasieskola.

1986 skedde ännu en stor utbyggnad (C-, D- och E-husen) och namnet Spyken antogs som officiellt namn. Vid utbyggnaden skapades den instängda innergården. Tre år senare skedde en stor renovering av A- och B-husen, vid vilken nya klassrum inreddes på vinden. I byggnad A byggdes även en aula, samt musiksalar och en bildsal.

1995 invigdes nya lokaler tillhörande skolan i södra Lund (Spyken Södra) för det nystartade byggprogrammet. År 2000  invigdes en ny matsal.

Andra artiklar:
Född ur revolutionära strömningar – Spyken 150 år
Matlaget var gymnasistens hem

  Senast uppdaterad 16 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 november, 2010 av Rune Källén