logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gamla biskopshuset – Biskopsgatan 1

   Byggnader

RK_biskopshuset

På Biskopsgatan 1, vid mynningen till Sandgatan, ligger det före detta residenset för biskopen i Lund. Numera bor det inte längre någon biskop där och det gjorde det inte från början heller, men namnet Biskopshuset kommer det nog att få bära ett tag framöver.

Huset byggdes ursprungligen (1842-45) som institutionsbyggnad för universitetets fysiska, kemiska och zoologiska institutioner. Det var Carl Georg Brunius som svarade för ritningarna i den av honom själv uppfunna medeltidsstilen. När institutionerna vuxit ur huset gjorde domkyrkan och universitetet 1849 ett byte så att universitetet fick det som byggts som biskopshus vid Krafts torg och biskopen kunde 1855 flytta in vid Vallgatan, som ett par decennier senare döptes om till Biskopsgatan.

År 1993 flyttade biskopen till ett oansenligare hus vid Krafts torgs södra sida. Det forna biskops residenset är numera åter universitetets, heter officiellt Gamla Biskopshuset och är ett hus för universitetetsverksamhet med rum för sammanträden och symposier samt lokaler där man kan ta emot gäster utifrån.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 30 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 25 augusti, 2019 av Rune Källén