logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 9, Sparbanken Öresund

   Byggnader

BV_spbfinn01

Bankbyggnaden från 1874 (på Kyrkogatan 7) blev redan inom några år för liten, och 1896 lät Sparbanken Alfred Hellerström utföra ett ritningsförslag till nybyggnad den obebyggda tomtdelen vid Klostergatan; en asymmetrisk fasad i nygotisk stil. Förslaget antogs inte, utan nybyggnaden förlades i stället på värdshuset Altonas tomt norr om gamla banken vid Kyrkogatan. Inför nybyggnationen utlystes en arkitekttävling. Det vinnande förslaget var inlämnat av Fredrik Sundbärg och anknöt till domkyrkans romanska stil.

BV_spbfinn02

Sundbärgs  förslag  genomfördes emellertid aldrig, utan banken byggdes efter nya ritningar av Alfred Hellerström. Stilmässigt anknyter fasaden till venetiansk palatsarkitektur. Bottenvåningen är utförd i råhuggen granitkvader med stora kolonnburna fönster, de två övre våningarna i rosa övedssandsten. Fasaden har en lätt, skärmlik karaktär med tätt placerade gotiska trepassfönster, i den översta våningen parställda och delvis inramade av kölbågar. Dessutom pryds fasaden av flera balkonger med smidda gallerräcken.

BV_spbfinn03

Bankpalatset gavs en rik inredning,varav endast delar återstår idag. De övre våningarna inrymde stora privata bostäder som numera disponeras av banken. Ursprunglig inredning finns kvar i tredje våningens matsal med hög ekpanel, gyllenlädertapeter, praktkakelugn och innertak ådrat i imitation av ett kassettak.

BV_spbfinn04

Lunds Dagblad beskrev den l augusti år 1900 de nyöppnade banklokalerna: ”Den rymliga vestibulen dit man kommer genom entrén på fasadens mitt, är prydd med fyra fyrsidiga kolonner av grön Kolmårdsmarmor, vilka uppbära takets stora stjärnvalv. Golvet är belagt med marmorskivor, och väggarna äro dekorerade i mattgul stuccolustro — ett verk av venetianaren signor Bellio . . . Från vestibulen leda trenne glasdörrar in till den på vänster hand belägna expeditionslokalen, våningens största och praktfullaste sal. . . . Man kommer in i en sal, vars dimensioner sträcka sig över byggnadens hela bredd, och den glada, luftiga salen upplyses av trenne höga fönster, naturligtvis med hela glas, från gatan, och trenne likadana från gårdssidan …”

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén