logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wrangelhuset

   Byggnader

RK_wrangelskavillan

Wrangelhuset på Biskopsgatan 5 är en i raden av fyra institutionsbyggnader på denna tomt. Den är byggd 1893 efter ritningar av Salomon Sörensen. I byggnaden fanns under många år Histologiska institutionen. Idag finns här Institutionen för kulturvetenskaper.

I byggnaden finns Wrangelbiblioteket som är kursbibliotek för studenter från flera humaniorainstitutioner. På entréplanet finns också café, grupprum och seminarierum I källaren finns övningsrum.

Huset heter WRANGEL efter Evert Wrangel (1863-1940) som var den siste professorn i det odelade ämnet estetik. Det var ett svåröverskådligt jätteämne ur vilket t ex både musikvetenskap och etnologi har växt fram. Men det var framför allt inriktat på litteratur- och konsthistoria – Wrangel var specialist både på skalden Tegnér och på Lunds domkyrkas historia. När ämnet år 1918 delades upp så att litteraturhistoria och konsthistoria blev självständiga ämnen med var sin professur fick Wrangel välja vilket av dem han ville fortsätta med. Det blev konsthistoria.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén