logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Universitetets humanister och teologer samlade i LUX

   Byggnader | Universitet

Lux

Skeletten och de uppstoppade djuren på Zoologiska museet har ersatts av studenter och SOL har fått sällskap med LUX. Det klipptes inte utan knöts ihop band när universitetets nya hus för humanister och teologer invigdes. LUX består nämligen av gamla Zoologen och Zoofysiologen som har öppnats upp och förenats med en modern nybyggnad i glas.

HT-fakultetens dekanus professor Lynn Åkesson påpekade i sitt invigningstal att det har tagit tio år att samla de humanistiska och teologiska ämnena. Grannen SOL – Språk- och litteraturcentrum – invigdes nämligen 2004.

Nybyggnaden ligger som en krans runt gamla Zoologen. Den är 7000 kvm stor och rymmer hörsalar, mötesplatser och entréer. Därtill kommer 11000 kvm i renoverade lokaler i de gamla byggnaderna. För arkitekter och planerare har det varit en stor utmaning att förena gammalt och nytt och att ta tillvara fina byggnadsdetaljer. Den gamla hissen i Zoologen som lär vara Lunds äldsta, har bevarats men utrustats med ny teknik.

De institutioner som har flyttat in i LUX är Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska institutionen. De olika institutionernas bibliotek har samlats i LUX-biblioteket.  Även kansliet för Humaniora och teologi har flyttat in i LUX. Humanistlaboratoriet och IT-enheten ska också ha delar av sin verksamhet på LUX. Studieverksamheten startade några dagar efter invigningen – här finns ca 400 anställda och runt 3000 studenter.

Många lundabor och lundensare ”i förskingringen” har beklagat och protesterat mot nedläggningen av det klassiska Zoologiska museet. Ett litet plåster på såren är det kanske att en del av de uppstoppade djuren ska komma tillbaka och placeras i montrar som en påminnelse om byggnadens historia.

Den konstnärliga utsmyckningen som har gjorts av Annika Ström är originell och spännande.  Verket men vänta nu består av korta textfragment som placerats på olika ställen i och runt byggnaden. Skapade i olika format, stil och material. Allt går så fort och tänk att allt blev så här och inte idag är några av dem.

Mats White, JAIS arkitekter, är arkitekten bakom LUX. På universitetet är man stolt och glad  över LUX som gör miljön kring Sölvegatan ännu mer dynamisk och attraktiv.

Bilder från invigningen

 Text: Solveig Ståhl, foto: Gunnar Menander

  Senast uppdaterad 7 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 9 oktober, 2014 av Ingrid André