logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Borgska tegelhuset

   Byggnader

GM_borgska

Det så kallade Borgska stenhuset är troligen byggt under senmedeltiden. Inga större förändringar har skett med denna byggnad sedan början av 1800-talet.

Namnet har huset fått efter släkten Borg som under drygt 200 år bedrev en mycket omfattande färg- och spinneriverksamhet i detta kvarter. Rörelsen startades av Hans  Persson Borg 1735 och var verksam till dess att den efter hand avvecklades under 1950-talet för att efter det försvinna ur släkten.

Läs mer om Borgs färgeri här.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén