logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 13 – Gamla Hypotekshuset

   Byggnader

kyg13

När  Skånska  Hypoteksföreningen 1914 beslöt att uppföra ett nytt hus lät de ansvariga uppgiften gå till Isak Gustaf Clason, en av landets då mest ansedda arkitekter. På 1890-talet hade Clason initierat en arkitekturströmning som vände sig mot tidens överdekorerade putsarkitektur och förespråkade användningen av äkta material, helst natursten i fasaderna. Med Hypoteksföreningen som byggherre gavs möjlighet att förverkliga dessa exklusiva avsikter.

Två äldre tomter lades samman till en med sträckning över kvartersbredden. Huvudbyggnaden förlades vid Kyrkogatan och en något lägre trevåningsbyggnad vid Stora Gråbrödersgatan. Genom en flygellänga i norra tomtgränsen förbinds de två husen, och ett kringbyggt gårdsrum bildas. Byggnaderna utgör en funktionell enhet.

Huvudfasaden mot Kyrkogatan är utförd i grå släthuggen ignabergakalksten och har en sluten, nästan fästningslik karaktär. Bottenvåningen har skarpt utskurna gallerförsedda fönster och rundbågig port. De övre våningarna har smala, höga rundbågiga fönster, grupperade tre och tre och inramade av kolonetter. Den översta våningens fönsterrad ligger indragen bakom ett  genomgående kolonettgalleri. Överst avslutas muren med krenelering.

Komplexet i dess helhet inreddes för Hypoteksföreningen. I bottenvåningen förlades expeditionslokaler, kontorsrum och väntrum för allmänheten, i mellanvåningen plenisal, sal för bolagsstämma, direktörsrum samt ordförandens sovrum. En rad rum för övriga ledamöter ligger i flygeln. Översta våningen inrymmer direktörsbostad. Matsalar, personalrum och kök förlades i huset vid Stora Gråbrödersgatan. Alla inredningsdetaljer, såsom snickerier och smidesdetaljer, ritades av Clason själv, och det mesta är ännu intakt. Speciellt påkostad är inredningen i stora samlingssalen, som har hög ekpanel, öppen spis och ett tunnvälvt tak med rik dekor i stuck.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 3 oktober, 2009 av Rune Källén