logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Observatoriet

   Byggnader | Universitet

Lunds gamla observatorium invigdes 1867 och ligger i Observatorieparken vid Stadsparken, precis utanför den stadsvall som tidigare omgärdade Lund. Tidigare hade astronomerna haft sin verksamhet i Kungshuset i Lundagård.

Observatoriebyggnaden från 1867 utformades av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall. Senare tillkom andra byggnader i samma stil, bland annat Räknehuset från 1912. På observatoriet användes bland annat ett 25-cm linsteleskop (refraktor) och en meridiancirkel. På 1950-talet producerades, på initiativ av Knut Lundmark, en panoramabild över natthimlen – Lunds observatoriums Vintergatskarta. Denna fick en stor spridning runtom i världen. Under åren 1978-2001 fanns även ett planetarium, välbesökt av allmänhet och skolor.

Observatoriebyggnaden var en del av Institutionen för astronomi vid Lunds universitet fram till år 2001 då institutionen flyttade till en nybyggnad, Astronomihuset på norra universitetsområdet, alldeles intill Lunds gamla vattentorn på Sölvegatan.

Om observatoriebyggnaden idag.

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 26 juli, 2019 av Rune Källén