logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Utzonhusen

   Byggnader

Arabstaden, Sparbankshusen, Östberlin eller Berlinmuren. Det figurerar en del namn på de gula radhusen i Planetstaden. 

Finaste namnet är Utzonhusen. Så heter de för att de ritades av den danske arkitekten Jørn Utzon. Han blev världsberömd när han ritade operahuset i Sydney.

Att han ritat radhus i Lund är möjligen mindre känt. 45 hus i gult tegel finns sedan slutet av 1950-talet vid Planet- Mån- och Stjärngatorna samt längs Stora och Lilla Björnens gränd.

1953 anordnades en tävling av länsbostadsnämnden och sparbanksföreningen. Lite främmande byggnadsstilar började göra sig gällande i bl. a Skåne. Nu ville man fram skånska hustyper. Drygt 70 förslag lämnades, många med Skånelängor.

Tävlingen vanns med förslaget ”Privatliv” av danskarna Jørn Utzon och Ib Møgelvang.

Deras hus är inga traditionella Skånehus. De är i ett plan och formade i ett U. Atriumgården är platsen för privatlivet. Samma hus byggdes också i Bjuv, Helsingör och i danska Fredensborg.

Utzonhusen ansågs och anses vara kulturellt värdefulla och fick tidigt särskilt skydd. Diverse förändringar och tillbyggnader gjordes dock. 

2008 skärptes kraven med en bevaringsplan för att undvika fler förvanskningar.

Särskilt värdefulla är de särpräglade skorstenarna, murverket som möts på olika nivåer i hörnen och trappas av på gavlarna. 

Då 2008 infördes också förbud mot staket längs gatan.

Att området kallas Arabstaden beror på att stilen påminner om bebyggelse i Arabvärlden.

Östberlin kan komma från att husen var dåligt byggda. De första åren blev det vattenläckor och taken fick läggas om och dräneringen förbättras.

Att det blev just Berlin det jämfördes med har dock en annan förklaring. För lån och finansiering när husen byggdes 1957 och 1958 svarade Gamla sparbanken. Bankdirektören hette Helge Berlin.

Berlinmuren var inte byggd då så det är en efterkonstruktion. Husen har få och små fönster mot gatan och visst är det lite murlikt längs Planetstadens gator.

Text: Ingrid Nathell, foto: Kristoffer Lindblad

Läs mer

Lund utanför vallarna. Bevaringsprogram. D2. 1996

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 26 augusti, 2020 av Ingrid André