logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ett kvarter för Berlings tryckeri

   Byggnader | Industrier och hantverk

1745 etablerade sig den danska familjen Berling som akademiboktryckare och bosatte sig i gård nr 296 vid Lilla Gråbrödersgatan, senare en tomt för Televerket och idag för Juridiska fakulteten. Det ursprungliga Berlingska korsvirkeshuset, Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus, flyttades 1911 till Kulturen.
På 1840-talet förvärvade Fredrik Berling tomt 307 på andra sidan gatan, i kvarteret Gråbröder, och verksamheten flyttades dit.

I gathörnet uppfördes ett gediget tvåvåningshus av tegel vid Lilla Gråbrödersgatan. Tomtinnehavet utökades på 1860-talet med granngårdarna 305 och 306, som var bebyggda med äldre hus. Här uppfördes nya verkstadsbyggnader efterhand. Ett magasin byggdes 1868 vid västra delen av Lilla Gråbrödersgatan. Det införlivades 1888 med ett tvåvåningshus vid Lilla Gråbrödersgatan. Här inreddes Stilgjuteri, sätteri och lagerlokaler. Byggnadens verkstadsfunktion döljs av fasadens prydliga nyrenässans. De fabriksbyggnader som på 1890-talet uppfördes inne på gården representerar däremot en mer renodlad industri­arkitektur. Särskilt trevåningshuset från 1899 utgör ett intressant exempel på en funktionellt utformad verkstadsanläggning med sakligt enkel tegelfasad och stora fönster.

Tvåvåningshuset i gathörnet samt flygeln vid Lilla Gråbrödersgatan uppfördes 1846. De är murade av handslaget rött tegel med enkla släta fasader med ett våningsmarkerande band och en gesims av profiltegel.

Text och foto: Mats Nygren

Läs mer
Lunds stadskärna: bevaringsprogram. Clemens och Drottens rotar. 1981.

  Senast uppdaterad 17 november, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 17 november, 2019 av Ingrid André