logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tomegapsgatan 18 – studenternas barnhem

   Byggnader

Envåningshus med fasader i grågult tegel med dekorativa inslag av rött tegel. Sadeltaket är täckt med gult enkupigt tegel. Huset inreddes ursprungligen med sju boningsrum och ett kök samt fyra kamrar på vinden. Takkuporna och en mindre tillbyggnad åt väster tillkom 1924. Huset inreddes 1945 till daghem och utgör nu tillsammans med tomt nr 10 Lunds studentkårs daghem för barn. Källa: Bevarandeprogrammet Lunds kommun

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juli, 2019 av Rune Källén