logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds konsthall

   Byggnader | Konst

RK_konsthallen

Lunds konsthall är resultatet av en donation från Gamla Sparbanken, nuvarande Sparbanken Finn, till Lunds stad. 1953 beslöt stadsfullmäktige att motta gåvan och inbjöd sex arkitekter till en tävling om den nya konsthallens utformning. 1954 bestämde prisnämnden enhälligt att Klas Anshelms förslag skulle utföras.

Anshelm (1914–1980) var en välkänd och ofta anlitad arkitekt i Lund. Konsthallen med sin slutna tegelfasad blev ett av Sveriges förnämsta utställningsrum, med dramatiskt och samtidigt återhållet formspråk anpassat till såväl samtidskonsten som den medeltida arkitekturen i Lund.

Konsthallens arkitektoniska originaluttryck är idag inte helt intakt, men den har undsluppit mer genomgripande ombyggnad. 1997 renoverades byggnaden dock med stöd av Sparbanken Finn. 2004 genomgick konsthallen ytterligare en lättare renovering, i syfte att så långt möjligt återställa ursprungsskicket.

Lunds konsthall skall vara en plats där samtidskonsten synliggörs och diskuteras. Utställningar och förmedling är det huvudsakliga, men det skall också finnas utrymme för produktion och forskning. Verksamheten skall bedrivas på internationell nivå, och samtidigt ha regional förankring.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

Källa: Lunds konsthalls hemsida

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén