logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtenstorget 6B – Carlssons Trädgård

   Byggnader

BV_carlssonstr

Tvåvåningshus av eke- och furukorsvirke med tegelmur i bottenvåningen mot gatan. Fasaden var ursprungligen putsad, men 1970 framtogs korsvirket i övervåningen och bottenvåningen fick en påspikad timra, som imiterar korsvirke.

Till denna gård hörde i äldre tid en stor hagetomt samt en sädeslycka som sträckte sig ända ned till Lilla Tvärgatan. I en del av trädgården låg caférörelsen Carlssons trädgård. En ny restaurangbyggnad från 1973 har ersatt den äldre som revs vid mitten av 1960-talet.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén