logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tomegapsgatan 24 – ett hus med historia

   Byggnader

BVtomegap1

Bostadshus med en våning mot gatan och två mot gården. Gatufasaden i grå ädelputs fick sin nuvarande klassiciserande utformning vid en ombyggnad 1926. De stickbågiga fönsterna har en profilerad omfattning med ”slutsten” i puts. Sockeln är profilerad och under takgesimsen löper en fris med modiljonger. Mittpartiet i fasaden är svagt markerat och krönt med trekantig mittfront med putsornamentik. Taket är mot gatan brutet, klätt med rödglaserat tegel och har två små takkupor med ovala, spröjsade fönster. Gatuentrén är indragen och går genom en tillbyggnad vid husets östgavel. Portal i puts, smidesgrindar och innanför dessa en trappa upp till två ekdörrar.

BVtomegap2

På gårdssidan har huset två våningar och fasaden är här helt slät sånär som på en våningsfris och profilerad sockel och takgesims. Gathuset har en vinkelbyggnad i två våningar mot söder och i vinkeln finns ett runt burspråk med balkong i andra våningen.

När huset byggdes 1876 hade vinkelbyggnaden en våning och pulpettak och användes delvis som brygghus. Den byggdes om 1926 i samband med renoveringen av gathuset.

I trädgården finns också ett gulmålat lusthus i trä med rikt utsirade kontursågade detaljer. August Strindberg säges ha använt det när han 1897 och 1898 bodde i ett rum i huset.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

Den som byggde huset var Mårten Svensson, ”en stadens tjänare”, och far till Axel Wallengren. Hans officiella titel var kronouppbördsman, men han hade också ett stort antal andra uppdrag; exempelvis stadsfiskal, ansvarig för manalsskrivningen och tillsyningsman för den lokala brännvinstillverkningen.

Läs mer:
Tersmeden, Fredrik, Mårten Svensson – en stadens tjänare. Gamla Lund-nytt 2012 nr:5

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén