logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Torvlaboratoriet

   Byggnader

Arkitekten Klas Anshelms första hus I Lund var torvlaboratoriet i hörnet Torna-Tunavägen. 

Det byggdes 1951. 2019 byggdes studentområdet Marathon i samma hörn. Klas Anshelm skapelse fick inte rivas. Den blev till en tvättstuga.

Det f d torvlaboratoriet är klätt med tegel i lite olika nyanser från Slottsmöllans tegelbruk vid Halmstad, samma tegel som Anshelm använde till en del av husen på Tekniska högskolan.

Huset skiljer sig markant från de nya husen med upp till åtta våningar. Men ändock passar det in.

Studenterna tvättar och lagar sina cyklar i det gamla laboratoriet kanske ovetandes om varför man experimenterade och forskade kring torv.

AB Svensk torvförädling startade 1939. Inför andra världskriget fruktades bränslebrist. Man undersökte om frästorv kunde vara ett alternativt bränsle.

Efter kriget startades en forskningsstrategi och denna koncentrerades till Lund.

Det var bråttom att få fram ett laboratorium. Klas Anshelm fick uppdraget och presenterade ett snabbt projekteringsarbete. I februari 1951 påbörjades byggarbetet. Redan i juli hölls den första taklagsfesten. En till blev det i november. Utöver laboratoriesalar innehöll byggnaden en vaktmästarbostad.

Att bryta torv för att elda med visade sig inte lönsamt. Forskningen lades ner 1961. Dåvarande byggnadsstyrelsen tog över huset som sedan 1963 använts av Lunds universitet.

När planerna för det nya studentområdet presenterades stod det klart att Anshelms byggnad var värdefull att bevara och så fick det bli.

Huset är till stor del oförvanskat. Dock var gavelfasaden mot Tornavägen ursprungligen helt glasad. Den sattes delvis igen 1991.

Klicka på bilderna för att förstora


Institutet för färgfoto

Borta är grannhuset som innehöll institutet för färgfoto. Det revs 2017. På den fasaden satt en glasmosaik av CO Hultén. Den togs till vara och sitter nu på ett av de nya husen. Den är dock något förvanskad. Konstnären byggde den runt fönster. Sådana finns inte på dess nya plats. Ljusblå färg markerar var fönstren satt. Inte en helt lyckad förändring av ett konstverk.

Torvlaboratoriet var således Klas Anshelms (1914-1980) första uppdrag i Lund. Det skulle bli många fler: Tekniska högskolan, stadshallen och konsthallen bland annat.

Text: Ingrid Nathell, foto: Kristoffer Lindblad

Läs mer: 

Qvarnström, Per,  Arkitekt Klas Anshelm, samlade arbeten. 1998

  Senast uppdaterad 1 februari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 1 februari, 2020 av Ingrid André