logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gamla myntverket – Grönegatan 4

   Byggnader

BV_myntet01

Fastigheten i hörnet Stora Fiskaregatan och Grönegatan ligger i kvarteret Myntet och ser ut som om det härstammar från medeltiden, men är i själva verket byggt 1915-1916. Det är dock byggt i en stil som anknyter till medeltida skånsk stadsbebyggelse. Arkitekt var Theodor Wåhlin och byggherre AB Scholander & co.

Idag inrymmer fastigheten en bank.

Kvarteret Myntet har fått sitt namn efter det kungliga myntverk – Myntaregården – som låg i kvarterets sydöstra del (på tomten norr om Stålbrogatan) från senare delen av 1300-talet och fram till 1440-talet då myntverket lades ner. I samband med uppförandet av nuvarande byggnad gjordes en mindre arkeologisk undersökning i området. Fynd av bl a degelfragment och träkol tyder på att det var just denna plats som myntverkt låg.

Dock hade man låtit slå mynt i Lund ännu tidigare, med säkerhet vet man att etablerad myntning förekommit här sedan omkring 1020. På 1200-talet var detta en storindustri i Lund.

  Senast uppdaterad 31 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén