logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Palaestra et Odeum

   Byggnader | Universitet

palestra_2
palaestra10

Palaestra et Odeum ligger vid Universitetsplatsen och tillhör Lunds Universitet. Byggnaden är ritad av Helgo Zettervall och uppfördes 1883. Tidigare låg på denna plats Botaniska trädgården, och bakom fasaden finns fortfarande delar av Orangeriet från 1750-talet kvar. Ursprungligen inrymde Palaestra et Odeum gymnastiksalar, sångsalar mm. Vid en brand 1980 förstördes gymnastiksalen och blev föreläsningssal vid återuppbyggandet.

Föreläsningssalen på Palaestra et Odeum ingår sedan 2007 som en del i Lunds Universitets kongresscentrum, som också använder sig av andra lokaler runt Universitetsplatsen.

Om huset
Byggnadens plan, storlek, fasadmaterial och utformning är helt dikterad av omkringliggande byggnader och av kvarterets form. Planen har formen av en oregelbunden Triangel med spetsen mot väster och den något brutna basen mot öster. Fasaden mot universitetsplatsen är uppförd som en kuliss framför två sammanbyggda, olika höga byggnader. Som pendang till Lundagårdshuset utfördes den i röd tegel och byggdes upp runt samma mittaxel som den äldre byggnaden. Bottenvåningen har fått karaktären av sockel till de övriga våningarna. Mittpartiet som är svagt utskjutande, är uppdelat i två våningar med raka fönster i ”sockelvåningen” och höga, stickbågiga i ovanvåningen. Mellan fönsterna kopplade pilastrar och ovanför dem en tandsnittsfris som följer fönsternas bågformer. Sidopartierna som har samma höjd som mittpartiet är uppdelat i tre våningar med stickbågiga fönster. Fasaden avslutas med en kraftigt markerad takgesims och ovanför denna, i mitten en ättika med texten ”Palaestra et Odeum”.

I byggnaderna bakom kulissfasaden ingår delar av det gamla orangeriet som byggdes på 1750-talet och var en del av den botaniska trädgården. Det lägre huset, i öster, byggdes som gymnastiksal och den västra, högre byggnaden inreddes ursprungligen med musiksal, bokauktionskammare och vaktmästarebostäder. Byggnaderna har en gemensam, putsad gulmålad fasad mot Paradisgatan. Bokauktions- kammaren flyttades senare och 1939 inreddes ett extra omklädningsrum i västra byggnadens bottenvåning.

Palaestra et Odeum blev byggnadsminnesmärke den 25 januari 1935.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 5 oktober, 2009 av Rune Källén