logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Brooméska huset

   Byggnader

RK_clemenstorget3
RK_clemenstorget3

Brooméska huset har fått sitt namn efter prosten Gustav Broomé.  Det byggdes av regementsdjurläkaren Gustav Ekberg 1859 med stall för tjugofyra hästar men såldes redan samma år till prosten.

Entréns placering ger huset slagsida åt öster. Dörromfattningen är från 1889 och ritades av Henrik Sjöström.

Den södra kanten av Clemenstorget skakades av en rejäl strid på 1970-talet mellan dem som ville riva och bygga nytt, och dem som ville bevara. Det slutade med en kompromiss där Brooméska huset fick st kvar medan det gamla hörnhuset, som var byggt i början av seklet i jugendstil, revs för att lämna plats åt det sk Fokushuset.

Byggnadens historia

I norra delen av den tidigare siemerska trädgårdstomten lät regementsdjurläkare Gustav Ekberg år 1859 uppföra ett tvåvånings bostadshus. På gården byggdes ett stall med plats för 24 hästar. Redan följande år såldes bostadshuset till prosten Gustav Broomé. Det inrymde en sexrumslägenhet i varje våning samt i souterrängplan en bostad om fem rum och kök.

Byggnaden har en välbevarad fasad i en stram klassicerande stil, som är representativ för denna period. Huskroppen är regelbundet rektangulär med flackt skiffertäckt sadeltak.

Källarvåningens  höga  sockel  är kvaderindelad och avslutas upptill med en profilerad list. Däröver är muren slätputsad och målad ljust gul. Listverk mellan våningarna och under

fönsterraderna ger fasaden en horisontell betoning. Fönstren är skarpt utskurna ur väggen och saknar omfattningar. Entréns placering i fasaden är asymmetrisk. Den klassicerande dörromfattningen tillkom 1889 efter ritning av Henrik Sjöström. Dubbeltrappan med järnräcke ritades 1941 av Hans Westman.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juli, 2019 av Rune Källén