logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Krognoshuset

   Byggnader

RK_krognoshuset

Krognoshuset

Krognoshuset är Lunds äldsta bevarade profana byggnad. Man trodde länge att den var en rest av Svartbrödraklostret. I början av 1900-talet  blev det dock klart att byggnaden ingått i en privat gårdsanläggning, som innefattade hela det nuvarande Mårtenstorget. Detaljer i huset tyder på att det är från 1300-talet. Under 1300- och 1400-talet  ägdes huset av adelssläkten Krognos.  Under 1700-talet ägdes huset av flera professorer, bland annat Johan Jacob Döbelius. 1905 renoverades byggnaden av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin  som ville att den skulle få ett mer klosterlikt utseende.

I Krognoshuset fanns fram till 1890-talet den sk Göingakrogen, läs mer här.
Läs mer om huset och dess historia här.

1929 överlät Lunds stad byggnaden åt Konstföreningen Auras.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén