logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kapitelhuset – bildgalleri

   ¤ Flera epoker | Byggnader | Historiska bilder

I hörnet av Kiliansgatan och Krafts torg låg före 1928 ett envåningshus i vinkel, som rymde både pastorsexpedition och restaurangen Malmens källare. Gamla pastorsexpeditionen, som också 1864 – 1870 hyste det några bokhyllor stora stadsbiblioteket, revs för att 1928 ge plats åt nuvarande Domkapitlet.

  Senast uppdaterad 26 december, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén