logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kapitelhuset – bildgalleri

   Byggnader | Historiska bilder | Lunds historia

I hörnet av Kiliansgatan och Krafts torg låg före 1928 ett envåningshus i vinkel, som rymde både pastorsexpedition och restaurangen Malmens källare. Gamla pastorsexpeditionen, som också 1864 – 1870 hyste det några bokhyllor stora stadsbiblioteket, revs för att 1928 ge plats åt nuvarande Domkapitlet.

  Senast uppdaterad 30 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén