logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Saluhallen

   Byggnader

RK_saluhallen

Saluhallen är inte bara centralt belägen, där den ligger mellan Mårtenstorget och Botulfsplatsen mitt i stan, den har även en central plats i många människors upplevelse av Lund. Saluhallen är en stor tillgång för den gamla kulturstaden.

Handeln med kött och fisk hade sedan gammalt bedrivits i täckta vagnar på Stortorget. Med ökade krav på hygien kom denna hantering att förbjudas. Istället byggdes saluhallen. Saluhallen invigdes 1909 och var då inredd med en större hall samt två mindre hallar för ost och fisk. I den större hallen hyrde 46 handlare och redan från starten 1909 fans det servering i hallen.

Saluhallen blev snabbt en mötesplats för alla som satte värde på god mat och fina råvaror. Kökschefer, hovtraktörer och alldeles vanliga människor köade på lika villkor hos de många duktiga handlarna.

Förslag om att riva saluhallen, i samband med andra tänkta förändringar av området kring Botulfsplatsen, pågick under hela 1960-talet. 1968 anslog stadsfullmäktige 50 000 kr för att utreda och utarbetande av skissritningar för bebyggelser inom kvarteret Saluhallen. Detta väckte starka känslor och efter en intensiv debatt och protester stoppade en folkopinion dessa planer. Saluhallen renoverades och byggdes om 1973.

Saluhallen genomgick en omfattande om- och tillbyggnad som avslutades 2012. På uppdrag av Lunds kommuns serviceförvaltning ritade arkitekt Viggo Marsvik på 2 X Marsvik Arkitekter en tillbyggnad mot Botulfsplatsen. Även interiört skedde stora förändringar. Mot Botulfsplatsen tillskapades ett andra våningsplan och på bottenvåningen finns nu plats för ett antal restauranger av skiftande slag. Mot Botulsplatsen ordnades också utrymme för en uteservering. Tillbyggnadens fasadmaterial knyter an till den ursprungliga saluhallens röda tegel medan fasaden mot Botulfsplatsen har fått ett mer samtida gestaltningsuttryck med glasade fasader som reflekterar omgivningen. Officiell återinvigning skedde i slutet av november 2012.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén