logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karl XII-huset

   Byggnader

KUM_karlXII01

Det så kallade Karl XII-huset byggdes sannolikt mellan 1586 och 1589 av Corfitz Viffert i en då aktuell byggnadsstil som hämtade sina förebilder från Nederländerna. Kritstensbanden i fasaden är karaktäristiska för denna stil. Den tillhörande tomten omfattade hela kvarteret. Det är inte osannolikt att delar av en medeltida byggnad ingår i den nuvarande byggnaden. Åtminstone vid medeltidens slut tillhörde gården Sankt Jakobs altare i Domkyrkan.Vid 1500-talets slut hade huset trappgavlar och ett mycket brantare tegeltäckt tak än idag.

När Karl XII 1716 kom till Lund tog han sin bostad i huset som då ägdes av en professor vid universitetet. Kungen kom att periodvis bo där ända till 1718.

1837 köptes huset av domkapitlet och då fick Katedralskolan sina lokaler där. Bortsett från att putsen avlägsnades 1927 har huset sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad som företogs 1856.

Läs mer om XII-huset och dess historia här.

Texten är skiven av Claes Wahlöö och hämtad från Medeltidens Lund, 1999

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén