logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Pingstkyrkan

   Byggnader

GM_pingstkyrkan

Pingstkyrkans fastighet på Stora Södergatan är byggd 1966. Huset går igenom kvarteret och har fasader både mot Lilla och Stora Södergatan. Fastigheten är till största delen en kyrka, men rymmer även företagslokaler och bostäder.

Kyrkdelen innehåller en stor kyrksal för ca 300 personer, församlingsvåningen ’Pelarsalen’ som rymmer dukning för ca 150 personer, flera mindre samlingsrum samt en expeditionsdel. Dessutom finns här en radiostudio, bokshop och lekrum för barnen.

I den byggnadsdel som vetter mot Lilla Södergatan finns lägenheter och en studentkorridor med sex rum. I den del som ligger mot Stora Södergatan har flera företag sin verksamhet.

Pingstkyrkan i Lund driver sedan många år ett omfattande biståndsarbete, i första hand internationellt men även i viss omfattning också inom Sverige. Hjälpinsatserna syftar både till att kunna ge långsiktigt utvecklingsbistånd i olika former och akut humanitär hjälp till nödlidande exempelvis i samband med katastrofsituationer ut över världen.
För att göra detta på ett bra och effektivt sätt samarbetar man med en rad olika organisationer. Som t ex Erikshjälpen, Human bridge och PMU Interlife

Pingstkyrkans byggnad ligger i Kvarteret  Murgrönan. Se bilder från fastigheten förr i tiden här.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 november, 2010 av Rune Källén