logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kapitelhuset – husets historia

   Byggnader

domkap01

På denna tomt, i hörnet av Kiliansgatan och Krafts Torg, låg fram till 1928 ett envåningshus som rymde både pastorsexpeditionen och restaurang Malmens källare. Kapitelhuset som idag står här byggdes detta år som förvaltningslokaler till domkapitlet och stiftsförvaltningen. Fortfarande finns dessa funktioner i huset.

På platsen låg under medeltiden och fram till reformationen ett dominikankloster. Om man går in i Kapitelhuset genom porten från Krafts Torg kommer man in i en kringbyggd klostergård med en brunn. Kapitelhuset ritades av arkitekten Theodor Wåhlin (1864-1948), som bl a var domkyrkoarkitekt från 1902 och fram till sin död.

Läs mer om Dominikanklostret under medeltiden

  Senast uppdaterad 30 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén