logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Arbetares Bageriförening

   Byggnader | Föreningsliv

BV_bageriforeningen2
Bageriforeningen

Lunds Arbetares Bageriförening bildades 1888 som en avläggare av Arbetarringen, och den har fått ge namn åt kvarteret Bagaren som ligger omgärdat av Skolgatan, Råbygatan, Södra Esplanaden och Östra Vallgatan.

Bageriföreningens syfte var att ”skaffa deltagarne friskt och sundt bröd till billigt pris.” Det första bageriet inrymdes i en gårdsflygel vid Råbygatan. Efterhand utvidgades verksamheten med försäljning även till icke-medlemmar, och 1924 flyttade bageriet in i nya föredömliga lokaler vid Skolgatan. Där inrymdes finbrödsbageri, brödbutik och konditori samt kontor.

Arbetarringens gamla samlingssal i gårdshuset byggdes om till grovbrödsbageri. Bageriet övertogs 1951 av Konsumtionsföreningen Fenix. 1972 lades verksamheten ned.

Texten baserad på Bevarandeprogrammet, Lunds kommun.

  Senast uppdaterad 3 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén