logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Malmö Nation

   Byggnader | Studentnationer

RK_malmonation

Malmö Nation (Östra Vallgatan 51)

Malmö Nation har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med cirka 2700 medlemmar, 37 olika utskott och 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund.

Malmö Nation bildades när den gamla Skånska Nationen upplöstes 1890 och hade då ett hundratal medlemmar. På nationens 50-årsjubileum år 1940 fanns det totalt 2 378 medlemmar inskrivna på Malmö nation. Andra världskriget hade precis brutit ut, något som krävde mycket av Lunds studenter. Värnplikt resulterade i tidsförlust och det var omöjligt att komma utomlands.

Andra världskriget hade precis brutit ut, något som krävde mycket av Lunds studenter. Värnplikt resulterade i tidsförlust och det var omöjligt att komma utomlands.

Med åren växte Malmö nation och år 1964 flyttade nationen till Lund. Studenternas lundaliv i början på 60-talet var lättsinnigt och köerna ringlade till fest och spex. Mot slutet av decenniet talet blev dock studentlivet alltmer politiserat. Nationen blev ett viktigt tillhåll i studenternas vardag och alltfler utskott inrättades, bland annat började Malmö nations första lunchmatlag ”Moder Svea” servera näringsriktig husmanskost till priset av 4 kr.

Malmö nation präglades fram till mitten på 70-talet av en fortsatt politisk debatt. År 1974 tillsattes Malmö nations första kvinnliga kurator, Rita Rohlin. Stämningen på nationen förändrades i samma tid och blev en mötesplats för studenter som önskade avkoppling, umgänge och festligheter vid sidan av studievardagen. Under 1976 fördes debatt på nationen om att starta ”slabb” dvs en opretentiös form av discodans i mörka källarlokaler där alkohol i stora mängder förtärs i plastglas.

Slabbet som nationens största inkomstkälla höll i sig in på 1980-talet. Studenterna började dock efterfråga annat än bara öl och dans. I puben serverade nya nationsutskott mat och vin på linnedukar. Idén väcktes att flytta ner en liknande verksamhet i Gillestugan och i mars 1983 öppnades ”Casa Nova”. Casa Nova är en verksamhet som än idag tillhör en egen kaliber i Lundanationernas nöjesliv. Casa Nova lades på torsdagar för att inte inkräkta på slabbet vars verksamhet hölls på fredagar och lördagar. Så småningom ledde dock Casa Nova slabbet ner i graven. År 1987 återupptogs ”Vårbalen”, en nygammal tradition från 60-talet.

  Senast uppdaterad 10 februari, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén