logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Liberiet

   Byggnader

Liberiet uppfördes under 1400-talet. Benämningen Liberium härstammar från latinets liber – vilket betyder bok. Från slutet av medeltiden fanns här domkapitlets bibliotek.
Detta är den enda av alla byggnader som fanns runt Domkyrkan på den tiden som finns kvar än idag. Efter att universitet bildats 1668 övertog man byggnaden samma år och denna användes då av filosofiska fakulteten som undervisningslokal. Länge efter det gick huset under benämningen Gamla Akademin.
1765 inrättades en fäktsal på övervåningen. Här undervisades studenterna i fäktning och gymnastik under de första åren av 1800-talet av ingen mindre än ”den svenska gymnastikens fader”, Per Henrik Ling.

År 1843 genomgick Liberiet, underledning av C G Brunius,  en ganska omfattande renovering där det bl a fick nya och större fönster. Det som fram till nu varit fäktsal blev istället övningssal  för det akademiska musikkapellet, och så förblev det fram till 1883. Från 1890 och ända fram till 1966 användes byggnaden som panncentral för Domkyrkan, en något mindre ärofylld uppgift än tidigare.
Man kom dock på bättre tankar och 1979 renoverades Liberiet  till vad det är idag, församlingslokaler för domkyrkoförsamlingen. Restaureringen gjordes av arkitekt Ove Hidemark från Riksantivarieämbetet.

  Senast uppdaterad 22 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén