logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

S:t Petri Kyrkogata 7

   Byggnader

Hörnhus i tre våningar, uppfört av byggmästare A. Linhard, som sanno­likt också utfört fasadritningen. Huset är byggt av tegel med putsad, rödmå­lad fasad i klassicerande stil. Bottenvå­ningen har bandrustik och de övre vå­ningarna kvaderindelad puts. Hörnet kröns av ett torn i fransk barockstil, vilket från början var försett med ett utsirat räcke. Fönstren har profilerade omfattningar med volutförsedda och raka kornischer. Fasaden avslutas upptill med en profilerad gesims med tandsnitt. Bottenvåningen är ombyggd med stora skyltfönster. Vindsinredning med takkupor från 1939. Omfärgning av fasad i rött och nya fönster 1980/81.

Under en period inrymdes Bokcafét i huset.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juli, 2019 av Rune Källén